יום ראשון, 4 בינואר 2009

תמורות מדודות ושינויים שקולים בשיטות ההוראה בכניסה לשנות ה-2000

 1. הכיתה בביה"ס העתידי – האפשרויות לשינוי והאילוציםתרגום מתוך:Berliner, David C. "Redesigning Classroom Activities for the Future", Educational Technology,October 1992, pp. 7-13.http://www.amalnet.k12.il/newspaper/ashnav/ashnav11/ashi1108.htm


  הסוגיה המרכזית הנדונה במאמרו של ברלינר הינה המעבר משיטות הלימוד המסורתיות לשיטות לימוד מבוססות טכנולוגיה כאשר ההנחה המרכזית היא שלא ניתן להתעלם מההתפתחות הטכנולוגית העולמית לאורך זמן.

  המאמר מנתח את המעבר בין שיטות הלימוד תוך נגיעה בנושאים הבאים:
  1. שכבת הגיל האופטימאלית לביצוע השינוי – חטיבות הביניים.
  2. הטכנולוגיה בה ישתמשו התלמידים – המבוססת מחשבי-מחברת ומאגרי-מידע.
  3. תפקיד המורה – מנחה ומנהל מידע.
  4.מתן מענה לסוגית קצב הלימוד – על המערכות לאפשר לתלמידים להתקדם בקצב אישי כדי שהכיתה תוכל להתקדם בקצב אחיד.
  5.שיפור כישורי חשיבה – ע"י לימוד באמצעות פרויקטים המסייעים בהמחשת החומר, שיתוף-פעולה בין התלמידים והגברת המוטיבציה שלהם כאשר מטרת הפרויקט ברורה מראש..
  6.הרמה הטכנולוגית של המורים – אותה ניתן להשיג תוך מתן שכר הולם וכתוצאה מכך משיכת כוח-הוראה איכותי.
  7. שינוי במדיניות ההוראה ברמה הארצית – כך שתתיישב עם הנושאים שהוזכרו קודם לכן, קרי, מתן מוטיבציה למורה להמציא פרויקטים ועבודות-חקר עבור התלמידים.

  הרעיונות המועלים המאמר אמנם מעניינים אך לצערי לא נוגעים בסוגיות הבאות:
  1. בחינות ידע – אם התלמידים לומדים באמצעים טכנולוגיים, האם יהיה זה הוגן לבחון אותם באופן מסורתי – כלומר ללא עזרים טכנולוגיים? האם יורשה להם בזמן בחינה לגשת לאותם מאגרי מידע כפי שמצופה מהם בזמן העבודה על הפרויקט?
  2. רמת ההוראה - כותב המאמר פותר את בעיית המורים הלא מיומנים בגיוס כוח חדש המיומן בטכנולוגיה, אך לא מתאר כיצד ישולבו המורים הקיימים באותה המסגרת תוך הפיכתם למנהלי-מידע ומנחים.
  3. מבנה הכיתה – כיצד תעוצב הכיתה העתידית בה יתחולל עיקר הלימוד?

  מאת: הניה דאול, ארינה אולרשו –
  צוות מורות לאנגלית חט"ב היובל
  ראש העין

אין תגובות: