יום שלישי, 9 בדצמבר 2008

השפעת השימוש במחשבים ניידים על עבודת המורים והתלמידים

מתוך החומר הלימודי הרב שאני קוראת לאחרונה, מצ"ב מחקר קטן על עבודת המורים בכתות מששולבות מחשב נייד.

Beaudry J. S. (2004) The impact of Maine's one to one laptop program on middle school teachers and students. Use of laptop computers and classroom assessment: are teachers making the connection? Maine education policy research institute. University of southern Maine office
http://www.usm.maine.edu/cepare/pdf/mlti/MLTI%20Phase%20One%20Evaluation%20Report%204.pdf

בין השנים 2002-2003, קבלו כל תלמידי שכבת כתה ז ומוריהם במדינת מיין בארה"ב, מחשבים ניידים. בתום השנה הראשונה נערכו הערכות כלליות לפרויקט ע"י MLTI
(Main learning technology initiative). ההנחות של מפעילי הפרויקט היו שהמחשב יצור עניין בלמידה, יביא לשיפור ההישגים ויפתח פתח לתלמידים להשתלב במקצועות טכנולוגיים חדשים. לא הוצבו מטרות ברורות להכשרת המורים.
החוקר, מומחה, יועץ ומפתח שיטות הערכה, ניצל את הפרויקט ובחר לבדוק מקרוב אם ההוראה בעזרת מחשב נייד משפיעה על הערכת המורים את הכתה.
הוא ערך חקר מקרה והתמקד בשלושה מורים המלמדים באחד מבתי הספר המשתתפים בפרויקט, בהם עבד. המחקר כלל ראיונות , תצפיות והשתתפות במפגש צוות. הוא רצה לבדוק אם מורים משתמשים במחשבים להערכת הישגים והצבת מטרות? האם הם מכינים מבחנים מיוחדים לשימוש במחשב, משתמשים במחשב להערכת מצגות ולתקשורת עם תלמידים והורים.
הוא עקב אחר עבודת המורים ותאר לפרטים את המתרחש בכיתות- המשימות הניתנות, תגובות התלמידים ופעילות המורים.
את הממצאים ניתח ביודרי (Beaudry ) בעזרת עמיתיו מ MLTI -: במקומות בהם המורים היו ברורים ועקביים לא ניכר קושי- כמו למשל בעניין המשמעת. להבדיל, במקומות בהם העבודה הייתה פתוחה מידי והיעדים לא הוגדרו בברור, נמצא קושי. כמו כן היו חסרים מעקב ומשוב על התקדמות התלמידים בפרויקטים שניתנו והייתה התייחסות רק לתוצר הסופי. המורים התעלמו מרמות הידע השונות של התלמידים ביישומי המחשב ולא הכירו בחשיבותה של עבודת הצוותים.
ביודרי שילב במסקנות המחקר את תוצאות הסקר שנערך על כל הפרויקט ע"י MLTI . הוא הגיע למספר מסקנות: בעוד שהשינוי הוא בעל עוצמה, המורים לא הכירו את סביבת הלימוד החדשה, המתוקשבת ברשת. מורים חייבים להיות ברורים בהגדרת המטרות והצבת היעדים קודם כל בפני עצמם, אחר כך בפני התלמידים. עליהם לשים יותר דגש על מתן משובים לתלמידים במהלך העבודה ולא להמתין למסירת התוצרים הסופיים. חשוב ללמד את התלמידים איך לאסוף מידע מהרשת, לנהל ולהעריך אותו. המבחנים וההערכה באמצעות המחשב היו ברמה נמוכה מאוד למרות המוטיבציה הגבוהה של המורים לבצע אותם.
אמנם המחקר הוא קטן ומתייחס לשנה ראשונה של הפעלת הפרויקט (על כל הקושי שבה). אך הממצאים מחזקים את חשיבות קיומם של עשרה קריטריונים המאפיינים סביבת לימודים טכנולוגית (כפי שמציע סלומון).
כמו כן ביודרי מעריך כי יש לנצל את המוטיבציה והרצון של המורים, להקנות להם את הידע והכלים הטכנולוגיים, להכשיר אותם להוראה החדשה. בסופו של דבר הצלחת הפרויקט מונחת על כתפיהם.

תגובה 1:

Betty Verjovsky אמר/ה...

תגובה לבלוג - השפעת השימוש במחשבים ניידים על עבודת המורים והתלמידים
I read your critique with interest and found myself thinking that it all "sounds familiar" to me. Although I am and was computer literate before I became a Katom teacher, I was not fully aware of the difficulties and challenges that one needs to cope with in order to have a successful lesson where both students and
.teachers work from a computer
Although one might think that working in a computer environment might make learning easier, there are still many variables that influence the course of a pre-planned lesson, such as: goals, activities, links, materials, etc. In addition, students, as well as teachers, have a wide (sometimes very wide) range of knowledge regarding the use of the computer and its capabilities. However, we cannot expect that this will hold true for every student and not everyone knows how to research materials on the Internet for instance. Therefore, a teacher has to be able to identify these students and quickly fill the gap in order for them to be able to keep up with the rest of the class. This results in the teacher not only being a provider of specific knowledge, but also a
.computer trainer