יום שני, 15 בדצמבר 2008

ויקי ממ"ן - הנסיון שלא תם

המאמר אותו קראנו ועליו אנו מגיבות עוסק בנסוי שנערך באוניברסיטה הפתוחה ובו התבקשו תלמידי הקורס"טכנולוגיה ולמידה"
ליצור מאגר מושגים משותף,מתוך המושגים שילמדו בקורס,וכמו כן להגיב ו/או להשתתףבהגדרות שכתבו חבריהם לקורס.
לדעת כותבות המאמר, חגית טל ועדנה טל, לא ייתכן שתלמידים הלומדים טכנוגיה חינוכית ילמדו בדרך השמרנית שהייתה נהוגה עד כה באוניברסיטה הפתוחה.
מטרת המחקר הייתה: 1. לבדוק את איכותה ותרומתה של מטלה שיתופית ללמידה
2. הערכת הויקי ככלי ללמידה שיתופית.

כאשר ראינו את המאמר הזה ברישמת המאמרים לקריאה מאד שמחנו ,משום שגם אנחנו התנסינו בהפעלת למידה שיתופית בעזרת הכלי ששמו "ויקי "

אך מה רבה הייתה אכזבתנו .מתוך המאמר לא ניתן היה ללמוד דבר ( אולי קצת תובנות לגבי סבביבת הויקי = פיסקה אחת בכל המאמר)
תוצאות המחקר נכתבו לפני שהפעילות הסתיימה , תוך כדי הלמידה. התוצאות חלקיות ולא ניתן ללמוד מהן דבר מוחלט.

אבל - אחת המסקנות היא שקיים קשר בין התערבות המנחה לבין הלמידה השיתופית, בכל מקום בו התערב המנחה גברה הלמידה השיתופית

ונסיים מאמרון זה בנימה מבודחת- מחקר זה מראה כי אנו המורים עדיין שומרים על מקום גבוה" בשרשרת המזון" של הלמידה.

מגישות: דורית ואיש וענת בן נון חט"ב גוונים

אין תגובות: